Të rejat e fundit

Kuiz: Fëmijëria e hershme, periudhë me mundësi të pafundme – vetë vlerësim

[qsm quiz=2]
Read More
Kuiz: Fëmijëria e hershme, periudhë me mundësi të pafundme – vetë vlerësim

Mundësitë për të luajtur dhe mësuar

Cilët janë faktorët që prekin zhvillimin në fëmijërinë e hershme? Loja është sjellje e brendshme, e lindur si një aftësi...
Read More
Mundësitë për të luajtur dhe mësuar

Mjedisi social edukues

Cilët janë faktorët që prekin zhvillimin në fëmijërinë e hershme? Foshnjat mësojnë shumë shpejt që nga momenti i lindjes. Ata...
Read More
Mjedisi social edukues

Ushqyerja e mirë dhe kujdesi i duhur shëndetësor

Cilët janë faktorët që prekin zhvillimin në fëmijërinë e hershme? Ushqyerja e mirë ka një rëndësi të madhe për rritjen...
Read More
Ushqyerja e mirë dhe kujdesi i duhur shëndetësor

Cilat janë fushat e zhvillimit?

Në vitet e fëmijërisë së hershme fëmijët nuk rriten vetëm në drejtim të peshës dhe të gjatësisë. Ata zhvillohen në...
Read More
Cilat janë fushat e zhvillimit?

Joga për nëna dhe fëmijë – Thellësia e dashurisë

Ushtrimet fizike dhe Yoga janë një mënyrë natyrale për të rritur përqendrimin dhe kujtesën e fëmijëve. Një nga përfitimet kryesore...
Read More
Joga për nëna dhe fëmijë – Thellësia e dashurisë

Fakti i ditës!

Programi i Zhvillimit të Hershëm Fëminor, që tërësisht i adresohet nevojave bazë të shëndetit të fëmijës, të ushqyerjes, të zhvillimit...
Read More
Fakti i ditës!

Kuiz: Zhvillimi në fëmijërinë e hershme – vetë vlerësim

Read More
Kuiz: Zhvillimi në fëmijërinë e hershme – vetë vlerësim

Joga për fëmijë – Shqiponjat në qiell

Yoga për fëmijë mund të bëjë mrekulli për vetëvlerësimin e tyre dhe t'u japë atyre një ndjenjë të fuqizimit personal....
Read More
Joga për fëmijë – Shqiponjat në qiell

Joga për fëmijë – Kafshët dhe lumenjtë

Aktivitetet fizike dhe në vecanti yoga ju ndihmon fëmijëve në vetdisipline, planifikim dhe organizim. Që në moshë të vogël ata...
Read More
Joga për fëmijë – Kafshët dhe lumenjtë

Të dashur prindër/kujdestarë ligjor, fëmijë dhe edukatorë mirësevini në platformën ''Edukimi në Distancë – Kujdesi, Zhvillimi dhe Edukimi në fëmijërinë e hershme për moshën 0 – 6 vjeç''

Kjo platformë vjen për ju me qëllim që të jemi pranë jush në realizimin e aktiviteteve ditore me fëmijët tuaj në kushte shtëpie. Përmbajtja e aktiviteteve të prezantuara në këtë Platformë i stimulon fëmijët në zhvillimin e tyre në të gjitha fushat zhvillimore në varësi të moshës së tyre si në fushën fizike, njohëse, emocionale, matematikore dhe në atë të kreativitetit.
Po ashtu kjo platformë do të sjellë informata se si të flasim me fëmijët për COVID-19, do të ketë tema mujore, formularë monitorimi për edukatorë, shembuj të aktiviteteve të realizuara nga fëmijët, video të ndryshme dhe materiale që flasin për zhvillimin e fëmijëve në moshën e hershme …