Joga për nëna dhe fëmijë – Thellësia e dashurisë

Ushtrimet fizike dhe Yoga janë një mënyrë natyrale për të rritur përqendrimin dhe kujtesën e fëmijëve. Një nga përfitimet kryesore të yogës për fëmijë është se llojet e ndryshme të lëvizjeve kërkojnë që fëmijët të përqendrohen dhe të punojnë në aftësitë e tyre për të memorizuar – të dy këto element do të ndihmojnë fëmiun në arritjet akademike dhe shoqërore në të ardhmen.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*