Misioni

Vitet e fëmijërisë së hershme janë themelore për zhvillimin e fëmijeve dhe janë ato që ua formësojnë trajektorën e jetës. Ështe kjo periudhë kritike një periudhë e artë për të investuar në zhvillimin dhe edukimin e fëmijëve dhe përt të mbështetur ata të arrijnë potencialin e tyre zhvillimor.

Kjo platformë vjen për ju me qëllim që të jemi pranë jush, prindër, kujdestarë ligjor dhe edukatore në realizimin e aktiviteteve ditore me fëmijët tuaj në kushte shtëpie apo ne institucione parashkollore. Përmbajtja e aktiviteteve të prezantuara në këtë Platformë i stimulon fëmijët në zhvillimin e tyre në të gjitha fushat zhvillimore në varësi të moshës së tyre si në fushën fizike, njohëse, emocionale, matematikore dhe në atë të kreativitetit.

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, në bashkëpunim me partnerët dhe me ekspertët, do të jetë e gatshme t’u përgjigjet pyetjeve tuaja të cilat mund t’i parashtroni në cdo kohë.

Untitled design (1)

Statistika

0+

Vizita të platformës

0+

Aktivitete të realizuara

0+

Edukatorë të trajnuar

0+

Raporte të digjitalizuara

Këshilla dhe Fakte

Çfarë thonë prindërit

Paraqitja e institucioneve parashkollore në hartë