Materiale mbështetëse

Në këtë  faqe mund të gjeni dokumente, fotografi, video dhe materiale të tjera lidhur me zhvillimin e fëmijëve në moshën e hershme, këshilla për mirëqenien psikologjike të prindërve etj.

Dërgo video

Forma digjitale për dërgimin e materialeve Video nga prindërit/kujdestarët ligjor dhe edukatorët gjatë realizimit të aktiviteteve ditore.

Dërgo foto

Forma digjitale për dërgimin e materialeve Foto nga prindërit/kujdestarët ligjor dhe edukatorët gjatë realizimit të aktiviteteve ditore.