Kamle dadalarya /krisyune dikhavne, qhavore thay edukatorya Ministria e Edukipaski, Shkenia, teknologia thay Inovacia adive startinla vash tumenge e platforma “Edukipe ani Distanca – Dikipe,Evolviripe thay Edukipe ano rano qhavoripe vash 0-6 bersh”.

Akaya platforma avela vash tumenge e suroa vash te oven panglal tumende ano realizipe e divune aktivitetyengo tumare qhavorenca ano khereske kondicie. Adikeripe e aktivitetyengo vash prezentipe ani akaya platforma stimulinla e qhavoren ano olengo evolviripe ano umala e evolviripaske ano umlavipe e bershengo vash olenge sar ani fixikuni umal,penjaripe,emocie ,matematikake thay odova ano kreativiteti.
Numay akaya platforma si te anel informacie sar manglape te vakaren o qhavore vash COVID19, si te ovel masekune teme, formulari monitoripe vash edukatorya, misal e aktivitetyenge realizime kotar qhavore, yaverune video thay matrialya kola vakerna vash evolviripe e qhavorengo ano rano bersha.

Postimet e fundit në Facebook

Të gjitha format e lojës pasurojnë trurin, fuqizojnë lidhjet sociale dhe ndërtojnë kompetencën emocionale të cilat janë tejet të rëndësishme në botën e sotme. Prindërit duhet të jenë të pranishëm në aktivitetet e fëmiu dhe të dinë se sa mund ta mbështesin dhe sa duhet ti lënë hapsirë. ... Shiko më shumëShiko më pak

Shikoje në Facebook

Prindërit duhet të ndihmojnë fëmiun që të ndihen të sigurt edhe pse jemi në kohë pandemie. Jepni fëmijëve hapsirë të të ndajnë frikërat e tyre. ... Shiko më shumëShiko më pak

Shikoje në Facebook

Unable to load Tweets