Të dashur prindër/kujdestarë ligjor, fëmijë dhe edukatorë mirësevini në platformën ''Edukimi në Distancë – Kujdesi, Zhvillimi dhe Edukimi në fëmijërinë e hershme për moshën 0 – 6 vjeç''

Kjo platformë vjen për ju me qëllim që të jemi pranë jush në realizimin e aktiviteteve ditore me fëmijët tuaj në kushte shtëpie. Përmbajtja e aktiviteteve të prezantuara në këtë Platformë i stimulon fëmijët në zhvillimin e tyre në të gjitha fushat zhvillimore në varësi të moshës së tyre si në fushën fizike, njohëse, emocionale, matematikore dhe në atë të kreativitetit.
Po ashtu kjo platformë do të sjellë informata se si të flasim me fëmijët për COVID-19, do të ketë tema mujore, formularë monitorimi për edukatorë, shembuj të aktiviteteve të realizuara nga fëmijët, video të ndryshme dhe materiale që flasin për zhvillimin e fëmijëve në moshën e hershme …

Postimet e fundit në Facebook

“Përshendetje!” means “Hello!” from Borea Sopi (2). Today she started playing the “puzzle game” with her mother Blerta who is a TV journalist in #Kosovo. The game is part of the online ... platform “Education in distance”. http://www.edukimihershem.rks-gov.net #URRA #foreverychild #ECD #COVID19

#DYK: For every $1 spent on Early Childhood Development, the return on investment can be up to $13!

And, the cost of inaction is very high: A poor start in life for children can lead to poor health, ... malnutrition, inadequate education, social tension & low income. v/@unicefkosovo

Congratulations to our partners @qshhzh for organizing this amazing event in Dragash with @VjosaOsmaniMP @arberienagavciand @UtaIbrahimion as inspiring profiles for #children and to support #ECD in ... #Kosovo. #ForEveryChild

Lessons learned! #everychild can be @VjosaOsmaniMP or @UtaIbrahimi with the right investment in Early Childhood Development. Let's do it together and give #children education and posibilities to reach... their full potential! #URRA #ForEveryChild

Load More...