Ka qenë shumë e rëndësishme për neve që të kemi një platformë të tillë Edukimi në Distancë Kujdesi, Zhvillimi dhe Edukimi në fëmijërinë e hershme për moshën 0 – 6 vjeç. Kemi realizu aktivitete të ndryshme, sepse është shumë mirë për ne që jetojm në diasporë që fëmija argëtohet në gjuhën shqipe.