Kuiz: Fëmijëria e hershme, periudhë me mundësi të pafundme – vetë vlerësim

Kuizi Fëmijëria e hershme, periudhë me mundësi të pafundme

Rekomandohet që një nënë duhet që ta ushqejë fëmijën ekskluzivisht me qumësht gjiri dhe më pas të fillojë ushqimet shtesë në moshën?
Ç’farë informacioni duhet që të kenë prindërit apo kujdestarët e fëmijëve me qëllim që të sigurojnë ushqyerje dhe kujdes shëndetësor të përshtatshëm për foshnjat dhe fëmijët e tyre?
Ç’farë duan foshnjat dhe fëmijët që të mësojnë nga prindërit apo kujdestarët?
E vërtetë ose e gabuar: Prindërit ose kujdestarët e fëmijëve duhet që të bisedojnë, këndojnë dhe bile edhe t’u lexojnë fëmijëve të vegjël?
Loja luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e cilës nga fushat e mëposhtme nga lindja deri në moshën tre vjeçare?

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*