Kuiz: Zhvillimi në fëmijërinë e hershme – vetë vlerësim

Kuizi Zhvillimi në fëmijërinë e hershme – vetë vlerësim

Fëmijëria e hershme përfshin vitet:
Cila është periudha e jetës me më shumë rëndësi në jetën e një individi për rritjen dhe funksionimin optimal të trurit:
Për ç’farë ka nevojë një fëmijë nga moshë 0-3 vjeç për rritjen dhe zhvillimin optimal të trurit?
Mbikqyrja e shërbimeve që i ofrohen familjeve për t’u dhënë fëmijëve fillimin më të mirë në jetë është:
Më shume se 20% e fëmijëve në rajonin e Europës Qëndrore dhe Jugore dhe në Federatën e Shteteve të Pavaruara janë në rrezik për të mos zhvilluar të gjithë potencialin e tyre.
Fëmijëria e hershme është një periudhë e:

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*