Joga për fëmijë – Shqiponjat në qiell

Yoga për fëmijë mund të bëjë mrekulli për vetëvlerësimin e tyre dhe t’u japë atyre një ndjenjë të fuqizimit personal. Ata e arrijnë një shkallë më të lartë të vetëdijësimit mbi trupin, lëvizjet, pozicionet si dhe si të mbajnë tupin e tyre të harmonizuar duke bërë bashkë mendjen dhe trupin.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*