Joga për fëmijë – Kafshët dhe lumenjtë

Aktivitetet fizike dhe në vecanti yoga ju ndihmon fëmijëve në vetdisipline, planifikim dhe organizim. Që në moshë të vogël ata mësojnë aftësitë që ju duhen për tu bërë të rritur të sukseshëm. Ushtrimet e frymëmarrjes dhe teknikat e relaksimit të mësuara nga praktikimi i yogës mund të ndihmojnë fëmijët tuaj të të zvogëlojnë stresin në një mënyrë të shëndetshme. Ajo ju mëson fëmijëve që në moshë të vogël se si të qëndrojnë në momentin e tanishëm ndërsa relaksohen përmes ushtrimeve fizike dhe fitojnë një gjendje të qetë mendore, e cila përmirëson rregullimin e tyre emocional dhe zvogëlon sjelljet impulsive.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*