Fakti i ditës!

  • Cilësia e kujdesit të marrë gjatë viteve të para të jetës – ku përfshihet kujdesi shëndetësor, ushqyerja, ndërveprimi social dhe stimulimi – kanë një efekt afatgjatë në zhvillimin e trurit.

  • Zhvillimi i trurit në vitet e hershme të foshnjërisë prek shëndetin fizik dhe mendor, të mësuarit dhe sjelljen përgjatë gjithë ciklit të jetës.

  • Ashtu si një përvojë pozitive ndërton një tru me arkitekturë të shëndetshme po kështu dhe e kundërta pra një përvojë negative do ta dobësojë atë.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*