Raporti javor nga edukatorët

(Ky raport plotësohet nga edukatorët e grupit për të dëshmuar bashkëpunimin dhe mbështetjen e tyre për prindërit gjatë realizimit të aktiviteteve ditore/javore, në kushte shtëpie të paraqitura në platformën Edukimi në Distancë-Kujdesi, Zhvillimi dhe Edukimi në fëmijërinë e hershme 0-6 vjeç. Në këtë raport, do të kenë qasje vetëm menaxherët e edukatorëve, në rastin e institucionit parashkollor do të jetë drejtori i institucionit parashkollor, ndërsa në rastin e klasës para-fillore drejtori i shkollës. Ky raport nuk është publik.)
Arkiva e aktiviteteve

Shkarko aktivitetet