Arkiva Prill, 2020

Tema e muajit Prill, ''Shtëpia ime''

Për muajin Prill me temën “Shtëpia ime” janë krijuar 48 aktivitete.

Gusht, 2020

Tema e muajit Gusht, "Së shpejti..."

Sapo të përfundohen aktivitetet, ato do të arkivohen këtu.

Dhjetor, 2020

Tema e muajit Dhjetor, "Së shpejti..."

Sapo të përfundohen aktivitetet, ato do të arkivohen këtu.

Maj, 2020

Tema Maj - ''Gjithqka rreth meje''

Për muajin Maj me temën “Gjithqka rreth meje” janë krijuar 76 aktivitete.

Shtator, 2020

Tema e muajit Shtator, "Vjeshta"

Për muajin Shtator me temën “Vjeshta” janë krijuar 88 aktivitete.

Janar, 2021

Tema e muajit Janar, "Së shpejti..."

Sapo të përfundohen aktivitetet, ato do të arkivohen këtu.

Qershor, 2020

Tema e muajit Qershor, "Natyra dhe zogjtë"

Për muajin Qershor me temën “Natyra dhe zogjtë” janë krijuar 88 aktivitete.

Tetor, 2020

Tema e muajit Tetor, "Së shpejti..."

Sapo të përfundohen aktivitetet, ato do të arkivohen këtu.

Shkurt, 2021

Tema e muajit Shkurt, "Së shpejti..."

Sapo të përfundohen aktivitetet, ato do të arkivohen këtu.

Korrik, 2020

Tema e muajit Korrik, "Stina e verës"

Për muajin Korrik me temën “Stina e verës” janë krijuar 92 aktivitete.

Nëntor, 2020

Tema e muajit Nëntor, "Së shpejti..."

Sapo të përfundohen aktivitetet, ato do të arkivohen këtu.

Mars, 2021

Tema e muajit Mars, "Së shpejti..."

Sapo të përfundohen aktivitetet, ato do të arkivohen këtu.