Arkiva Prill, 2020

Tema e muajit Prill, ''Shtëpia ime''

Për muajin Prill me temën “Shtëpia ime” janë krijuar 48 aktivitete.

Gusht, 2020

Tema e muajit Gusht, "Së shpejti..."

Sapo të përfundohen aktivitetet, ato do të arkivohen këtu.

Dhjetor, 2020

Tema e muajit Dhjetor, "Gëzime dimërore"

Për muajin Dhjetor me temën “Gëzime dimërore” janë krijuar 105 aktivitete.

Prill, 2021

Tema e muajit Prill, "Miqësia, mirësia"

Për muajin Prill me temën “Mirësia, miqësia” janë krijuar 110 aktivitete.

Maj, 2020

Tema Maj - ''Gjithqka rreth meje''

Për muajin Maj me temën “Gjithqka rreth meje” janë krijuar 76 aktivitete.

Shtator, 2020

Tema e muajit Shtator, "Vjeshta"

Për muajin Shtator me temën “Vjeshta” janë krijuar 88 aktivitete.

Janar, 2021

Tema e muajit Janar, " "

Për muajin Janar me temën “ ” janë krijuar 50 aktivitete.

Maj, 2021

Tema e muajit Maj, “Unë tanimë jam rritur”

Për muajin Maj me temën “Unë tanimë jam rritur” janë krijuar 98 aktivitete.

Qershor, 2020

Tema e muajit Qershor, "Natyra dhe zogjtë"

Për muajin Qershor me temën “Natyra dhe zogjtë” janë krijuar 88 aktivitete.

Tetor, 2020

Tema e muajit Tetor, “Magjia e Vjeshtës“

Për muajin Tetor me temën “Vjeshta” janë krijuar 110 aktivitete.

Shkurt, 2021

Tema e muajit Shkurt, "Kosova, vendi im"

Për muajin Shkurt me temën “Kosova, vendi im” janë krijuar 100 aktivitete.

Korrik, 2020

Tema e muajit Korrik, "Stina e verës"

Për muajin Korrik me temën “Stina e verës” janë krijuar 92 aktivitete.

Nëntor, 2020

Tema e muajit Nëntor, "Shëndeti"

Për muajin Nëntor me temën “Shëndeti” janë krijuar 105 aktivitete.

Mars, 2021

Tema e muajit Mars, "Pranvera"

Për muajin Mars me temën “Pranvera” janë krijuar 115 aktivitete.