Zamrzavanje-odmrzavanje

Odvijanje aktivnosti: Ova aktivnost razvija koncentraciju u ritmu koji daje vođa aktivnosti. 

Ova aktivnost se odvija tako što se od deteta traži da prati pokrete prema ritmu muzike.

Pušta se muzika za decu a dete pravi pokrete prema muzici. U trenutku zaustavljanja muzike, dete će se pretvarati da je zamrznuo. Igra se nastavlja zamenjujući uloge, ali i menjajući i muziku po želji (ritmičnije, brža, sporija itd.)

Nakon toga uradite jedan eksperimenat sa detetom. Uzmite flašu sa vodom i zajedno sa detetom pogledajte kako se voda pomera u flaši.
Zatim, flašu stavite u frižideru na temperaturi ispod 0 da bi se flaša zaledila. Zajedno, nakon nekoliko sati pogledajte kako je voda promenila stanje i ne pomera se. Dozvolite detetu da kaže kako je voda izgledala ranije i kako izgleda sada.