Sunce je plamteće

Deca su vrlo radoznali, pitaju o svemu, često nas stavljaju u teškoj poziciji kako da im odgovorimo. I u slučajevima kada na trenutak nemamo odgovor trudimo se zajedno da dođemo do traženog odgovora, ali i kada nemamo spreman odgovor, bolje je da mu pomažemo da sam pronađe odgovor pokušajem ili istraživanjem.

Razgovarajte zajedno sa detetom, kakvo je sunce? (oblik, boja, toplota), kako treba da se oblačimo leti? Razgovarajte o stvarima koje su važne za njih. Sunce osvetljava zemlju, čini da rastu biljke, ali takođe treba biti na oprezu od sunčevih zrakova jer nam mogu oštetiti kožu. Razgovarajte kako se treba zaštititi od sunca (ne treba igrati kada je sunce jako,  treba koristiti zaštitni losion, šešir, da ostanemo unutra ili u hladovini kada igramo itd.).

Odvijanje aktivnosti: Uzimamo beli papir, dva tanjira različite veličine. . Mali tanjir da nacrtamo krug sunca, veći tanjir da nacrtamo krug na kojem će biti isečeni sunčevi zraci Makazama se iseče spoljni krug, koji je crtan uz pomoć velikog tanjira. Od spoljnog kruga makazama se seču sunčevi zraci do unutrašnje linije kruga. . Dete prave   sunce od papira (nema potreba za intervencijom za pomoć jer dete vežba korišćenje makaza i koncentraciju da iseče do unutrašnje linije, a istovremeno i koncentraciju da posao obavlja do kraja).