Izgubljeni put

Izgubljeni put je zabavna ali i izazovna igra za decu. Razvija veštine rešavanja problema, koordinaciju i logiku.

Igra se   na otvorenom jer je za igru potrebno više prostora. Na početku se crta jedan put sa više krivina. Dete treba da hoda po liniji do završetka puta. Dobro je koristiti krede u boji jer je atraktivnije za decu,  ali može i samo belom kredom. Nakon prolaska prve linije, nacrta se druga linija drugom bojom tako što iseče drugu liniju na nekoliko mesta. Tako se mogu nacrtati dve-tri ili četiri krive

Najbolje   bi bilo   kada bi ovu igra igrali veći broj dece.