Očekivani rezultat: Dete pokušava da pronađe predmet koji nedostaje, i ne predaje se ako mora da pokuša nekoliko puta.

Materijali i sredstva: Igračke ili razni sitni predmeti koji se nalaze kod kuće, poslužavnik i peškir ili kuhinjska maramica.

Razvoj aktivnosti: Igra je veoma jednostavna i ne zahteva nikakvu pripremu. Dovoljno je uzeti neke male igračke ili sitne predmete koji se nalaze kod kuće. Igračke ili predmeti se stavljaju na poslužavnik i od deteta se traži da pažljivo pregleda predmete i zapamti svaki od predmeta pre nego što ih pokrije maramicom ili peškirom. Sa rukom u peškiru uzima se predmet/igračka, povlačeći ga pokrivenog tako da ga dete vidi. Nakon povlačenja igračke/predmeta, od deteta se traži da pronađe šta nedostaje. U nastavku igre mogu se uvoditi nove igračke/predmeti jedna po jedna, ali i menjati uloge dete/roditelj (staratelj).