Očekivani rezultat: Dete daje ideje o tome kako se možete izvući iz situacije a da se ne povredite ili napravite nered.

Materijali i sredstva: Kartonski papir, ploča, olovka, papir, lepak, slika sa radnjama (ili se nacrtaju) itd.

Razvoj aktivnosti: Razgovarajte sa detetom kako bi ono postupilo kada bi mu drugo dete uzelo igračku iz ruke? Šta ako bi je ošamarilo? Šta ako bi je uvredilo? Šta ako bi mu joj naškrabalo knjigu ili crtež? itd. Vodite beleške o svakom problemu i njegovim rešenjima.

U veličini diska, na belom papiru je nacrtan krug deleći ga na delove koliko ste razmišljali o mogućim rešenjima problema, npr. kako da se ponašamo kada nas ismevaju? (ignorišući), kada nam kvare igru (Nemoj je kvariti, molim te!), kada ne možemo nešto uraditi sami (tražimo pomoć odrasle osobe) itd. Papir je zalepljen na disk. U odvojenim delovima se nacrtaju ili uzimaju slike o zamišljenim situacijama. Na sredinu diska se stavlja ekser ili olovka, na stranu diska se stavlja znak gde će se posle rotacije zaustaviti na znaku koji potom „čita dete“ na primer znak „STOP“, dete pokazuje znak i takođe pokazuje u kojim situacijama će koristiti ovu reč.