Očekivani rezultat: Dete pokazuje interesovanje za učenje o magnetima i šta oni privlače.

Materijali i sredstva: Magnet, igračke/razni predmeti od različitih materijala, dve korpe ili plastični/papirni tanjiri itd.

Razvoj aktivnosti: Zajedno sa detetom prikuplja se nekoliko igračaka/sitni predmeti od različitih materijala (drvo, plastika, gvožđe itd.). Uzimaju se dve prazne korpe i od deteta se traži da po redu uzme igračke i sakupljene predmete. One koje magneti privlače stavljaju se u jednu korpu, a one koje ne privlače stavljaju u drugu korpu. Nakon razvrstavanja svih sakupljenih igračaka i predmeta, dete može da napravi još jednu podelu gde su neke stvari napravljene od dva materijala: drvo-gvožđe, ili gvožđe-plastika.