Očekivani rezultat: Dete insistira da kuglice istovremeno ubacuje u prazne flaše.

Materijali i sredstva: Plastične flaše, male kuglice i lepljiva traka.

Razvoj aktivnosti: Male kuglice s a istim brojem ubacuju se u dve boce. Flaše sa kuglicama su pričvršćene za grlo lepljivom trakom sa praznim bocama nalik na šablon peščanog sata. Kada su flaše gotove, flaša sa kuglicama treba da stoji na vrh, a prazna na dnu. Dete različitim pokretima trese flaše tako da kugle padaju u prazne flaše. Kada u jednoj od flaša bude više kuglica, dete ubrzava ili menja pokret kako bi pronašlo mogućnosti da isprazni kuglice.