Rezultati i pritur: Qhavoro thovlapre vash te quqarel o sfere ano quqe shishe ano ayni vakti.

Mangle sheya : plastikake shishe , tikni sfera thay shiriti lepako.

Evolviripe e aktivitetesko: Ano duy tikne shishe e ayni gendo. Shishe sferenca astargyona ano shero e shiritesko lepako e shisha kola si quqe ayni sar modeli vash e ora e kum-esko. Palo gatisaripe e shishyengo, shisha e sfera manglape te ovel uqe thay quqi shisha manglape te ovel tele. Qhavoro khelarla e shisha ano yaverune khelipya e sferake te perenen ano quqe shishe. Ano mashkarvakti yek kotar e shisha sila may but sfere kola aqhile qhavoro sigyola vay yaverinla o khelipe e suroa vash te arakhel shaipe vash quqaripe e sferengo.