Očekivani rezultat: Dete, iako se suočava sa poteškoćama, šalje loptu do kraja.

Materijali i sredstva: Ljepljiva traka u boji, slamčica za sok, pamučna kugla/loptica itd.

Razvoj aktivnosti: Na podu se postavljaju lepljive trake u različitim oblicima: cik-cak, ravne, zakrivljene. Postavlja se početna i završna tačka na svakoj traci bilo kojom oznakom po želji. Dete bira u kom pravcu će lopta prvo ići. Igra izaziva dete stoga roditelj ili staratelj ostane blizu njega. Dok dete oduva loptu duž linije trake, pitajte ga:

Da li je bolje ako si bliže ili dalje kada duvaš loptu?

Da li bolje funkcioniše sa kratkim, snažnim udisajima ili bolje sa dužim, sporijim udisajima? Koja linija/ruta je teža, a koja lakša?