Očekivani rezultat: Dete koristi pravce kretanja levo-desno i u drugim situacijama.

Materijali i sredstva: Plastične kese sa trakom, karton, štapići, lepak, mala staklena kugla, tečni sapun itd.

Razvoj aktivnosti: Uzima se papirni karton i meri se prema plastičnoj kesi onoliko koliko može da stane u plastičnu kesu. Nacrtano je nekoliko linija u kojima se lepak (vrući lepak) stavlja na kartonski papir na crtama nacrtanim prema datom modelu. Kartonski papir se puni gelom ili tečnim sapunom, a zatim se ubacuje u kesu. Kuglica se postavlja na početak otvora kese, a zatim se kesa čvrsto zatvara. Kuglica se gura prstom i na svakom početku promene kretanja izgovaraju se reči „levo“ ili „desno“, u zavisnosti od toga u kom pravcu se kuglica okreće i koja ruka gura kuglicu. Igra se nastavlja podizanjem kuglice i gore.