Očekivani rezultat: Dete gradi zgradu nastojeći da je podigne što je više moguće.

Materijali i sredstva: Štipaljke za sušenje veša, štapići u boji.

Razvoj aktivnosti: Razgovarajte sa detetom od čega se gradi zgrada? Koliko spratova ima zgrada u gradu i koja je najviša? Pitajte dete ako je on arhitekta, na koliko spratova bi sagradio svoju zgradu? Zašto bih je izgradio tako visoko i da bi bila izdržljiva koji materijal/e bi koristio za izgradnju?

Uzimaju se štipaljke za veš i štapići u boji i prvo demonstrira roditelj ili staratelj, a zatim dete isprobava. Da izazov nakon podizanja palate bude zanimljiviji, dokazuje se i težinom koliko težak pod palate može da podnese kada je dobro i čvrsto izgrađen . Ali mogu se isprobati i drugi modeli igara.