Pšenica u njivi

Razgovarajte sa detetom odakle dolazi hleb. Od oranja njive traktorom na jesen i sejanja, u proleće pšenica raste, a leti je sunce peče i spremna je za žetvu kombajnom. Odatle se šalje u mlin za mlevenje. Mlevena pšenica je brašno koje koristimo da spremimo: hleb, burek i drugu hranu.

Odvijanje aktivnosti: Uzimamo radnu svesku u boji kako bi se istakli pšenični klasovi, semenke bundeve. Nacrtaju se i oboje nekoliko linija gde se oko njih lepkom lepe semenke bundeve prema datom modelu pšeničnog klasa. Nakon što se lepe semenke boje se vodenim bojama! Na kraju se dete podstiče da opiše njegov/njen rad, šta je radio/la i koji materijal je koristio/la u njegovom/njenom radu.