Leto u mojoj slici

Sve iz prirode koje može ostaviti trag ili boju, može služiti kao boja za slikanje, tečnost kafe, čaja, sok od voća, povrća, cveća, trave itd. Uzimajte kutiju od kartona u nekoj obližnjoj prodavnici da pripremite slikarski štafelaj. U njega se lepkom za papir lepi radni list. Razgovarajte sa detetom kako izgleda priroda leti. Uzimajte papire za svakog po jedan (dete, roditelj ili staratelj/ka, ostala deca) bez reči i probajte stvari koje su raspoložive (npr. ako ste popili čaj ili kafu, njihova tečnost se sipa u plastičnoj posudi ili nekom poklopcu gde može stati tečnost, bilo koji plod npr. malina, neko cveće, trava itd. smrvi se na listu itd. Dete proba koristeći predmete okolo. On/ona istražuje koja od njih ostavlja boju.

Nakon što se probaju koji od njih ostavlja boju, od deteta se traži da pre nego što počinje da slika, da pogleda okolinu na   određeno vreme. Dete počinje da slika po njegovoj želji, bez intervencije roditelja ili staratelja, šta želi da slika, koje boje će koristiti i kako će ih koristiti.

Aktivnost se odvija u prirodi osim ako je kišno vreme i rad se odvija unutra.