Moje telo govori

Materijal i sredstva:nema potrebe za dodatnim materijalom.

Aktivnost-Danas ćete odvijati aktivnost sa detetom, aktivnost koja mu pomažeda postane svesno njegovog/njenog govora tela. Prvo izađite sa detetom pred ogledalom i tražite od deteta da opiše delove njegovog/njenog tela. Zatim objasnite detetu da ćete, stojeći ispred ogledala, napraviti gest koji se odnosi na ono o čemu govori naše telo. Tako dete mora da otkrije šta telo govori. Prvo kašljete i pitajte dete šta telo govori. Zatim kihnite, drhtite kao da vam je hladno, kao da štucate ili otvorite usta kao da želite da spavate. Zamolite dete da imitira svaku radnju, i zatražite da kaže šta telo govori. Takođe možete ga pitati šta se dešava sa detetom kada je previše vruće ili prehladno. Ova aktivnost je veoma zabavna ako vi i vaše dete učestvujete nadopunjujući jedan drugog.