Koliko ima koraka?

Danas će deca naučiti koliko je velika njihova soba ili   soba gde spavaju. Po želji oni mogu izmeriti svaku prostoriju u kući/stanu.

Tražite od dece da svojim koracima izmere koliko je velika soba.

Podstaknite ga da prebroji korake… nema nikakvog problema iako započnu i po nekoliko puta brojanje od početka.

Mogu koristiti i druge merne jedinice kao što su   jastuci,  kutija od cipela, knjiga ili časopis, oklagija za testo, krojački metar, vuneni konac, njihovo telo, igračku kamion ili bilo koji drugi predmet koji se nađe u kući.

Dete može uraditi merenje posebnih objekata u kući, kao što je ormar, sto, krevet itd. koristeći razne merne jedinice.

Tražite od deteta da pronađe koja   od prostorija je veća ili manja.