Biraj šta ti se sviđa

Danas imate nekoliko izbora na raspolaganju – deca mogu da rade aktivnost koja im se sviđa i koja im odgovara. Izaberite aktivnost zajedno sa njima:

  1. Postavite više velikih dugmadi i nekoliko manjih u jedan kartonski papir. Dajte deci nekoliko lastiša i tražite od njih da ih stave na dugmad po želji.
  2. Okrenite naopačke korpu koja ima dno kao mreža, ili   dajte detetu posudu, jednu kutiju ili karton i nekoliko štipaljki. Dete treba da stavi sve štipaljke u bočnim stranama kutije, kartona itd.
  3. Stavite nekoliko dečijih igračaka u jednoj korpi i napravite mrežu stavljajući konac ili lastiš preko. Dete mora pokušati da izvadi igračke iz korpe kroz ovu napravljenu mrežu. Ako je dete   starije, dajte mu štipaljku koju će koristiti da izvadi igračke.

Zalepite nekoliko komada makarona ili cevi od toalet papira na jednom kartonu i dajte detetu jednu pertlu. On/ona će pokušati nekoliko   puta dok ne stavi ili provuče pertlu kroz makarone ili kroz cev na način koji zna ili može