Očekivani rezultat: Dete „čita” knjigu svojim rođacima.

Materijali i sredstva: Beli list, olovke, boje, makaze, lepak itd.

Razvoj aktivnosti: Razgovarajte sa detetom o tome kako treba da se predstavi kada ide u školu, kod lekara ili na bilo koje mesto gde se od njega traži da se predstavi. Uzmite mikrofon (štap, bilo koji predmet koji možete koristiti kao mikrofon).

Igra se igra ulogama „Kako se zoveš i odakle si?”
Novinar/ka- Zdravo! Kako se zovete?
Dete: Zdravo i vama! Moje ime je Rreze i dolazim iz Prištine
Novinar/ka- Koliko imate godina? Dete: U junu sam napunila
6 godina.
Novinar/ka: S kim živite?
Dete: Sa dedom, bakom, majkom i ocem.
Novinar/ka: Koje voće vam se najviše sviđa?
Dete: Uživam u voću trešnje jer je slatko, a sviđa mi se i njen oblik.
Novinar/ka: Koju boju najviše koristite na svojim slikama??
Dete: Plavo jer volim plavo nebo:.

Reči se prilagođavaju na osnovu realnih podataka deteta, ali se po želji mogu dopuniti i drugim pitanjima.

Zajedno sa detetom uzima se materijal za izradu knjige. Listovi mogu biti beli ili čak obojeni. Na svakom papiru roditelj ili staratelj upisuje zahtev i potom ga popunjava dete, npr. Imam __6__ godina, broj piše dete. I u ostalim radnim listovima, prema zahtevu, dete crta ili uzima sliku, koju seče makazama i postavlja na predviđeno mesto. Nakon popunjavanja svih pripremljenih listova sa zahtevima, zajedno sa detetom, knjiga se uvezuje lepkom ili drugim materijalima. (mogu se koristiti i nastavni listovi pripremljeni za knjigu)