Želim da idem na mesec

Materijali i alati: dve prazne plastične flaše, lepljiva traka, kartonski papir, obojeni papir (žuti i narandžasti).

Odvijanje aktivnosti: Razgovara sa detetom pitajući ga: Kako se može otići na mesec? Kako izgleda astronaut? Da li se može živeti na mesecu? (pitanja samo za podsticanje mašte deteta).

Uzimaju se dve prazne dvolitarske flaše koje služe kao rezervoar za svemirski brod. Flaše su međusobno zalepljene lepljivom trakom. Na kartonski papir pričvršćene su lepljive trake koje će vam služiti kao trake koje će nositi flaše na leđima. Takođe, uređaji za kontrolu kretanja mogu se nacrtati i iseći na nekom kartonu kao u priloženom modelu. Nakon lepljenja flaša na kartonsko pakovanje, uzimaju se žuti i narandžasti papiri za izradu plamena koji se lepi za uske delove boca. Dete ga stavi na leđa i pravi se da leti.

Ohrabrite dete da ispriča šta je bilo na mesecu, da li je to bio dug put, šta je video tokom leta itd.