Moja skulptura

Materijali i alati: Tanak kartonski papir, papir u boji, lepak, makaze, itd.

Odvijanje aktivnosti:Uzima se tanak kartonski papir i roditelj ili staratelj u veličini A4 lista nacrta pet krugova, a dete ih iseče. Takođe, na papiru u boji nacrtano je pet manjih krugova, i još pet manjih krugova iz drugih krugova. Papiri u boji se lepe od najvećeg do najmanjeg. Roditelj ili staratelj crta lenjirom četiri linije koje se prethodno mere lenjirom deljenjem kruga na četiri dela. U iscrtanim linijama dete seče makazama do najmanjeg kruga. Nakon što su svi krugovi isečeni do postavljene tačke, krugovi se hvataju međusobno stvarajući skulpturu. Po želji se mogu pripremiti više krugova kako bi skulptura bila još veća i interesantnija.