Mangava te nakhav ano qeren

Materiali thay sheya : duy bosh shishe e plastikake, shiriti lepako, yek lil e paketeski,lila e koloreya ( shuto thay oranj kolori).

Evolviripe e aktivitetesko :berabervakergyola e qhavoreya kote puqlola; Sar shay te nakholpe ano qhon? Sar diklola yek astronauto? Shay li te jivdingyol ano qhon ? ( puq korkoropeste vash te vazdel imaginacia e qhavorengi).

Leni duy shile bosh duykilenge kova servisinena sar rezervari vash e kozmikuni panyali. Shishe lepatingyona beraber yek lepakoa mashkar peste. Ano lil e paketesko astargyona shiritya e lepakoske kola si te servisinen sar kaishi kova si te akhargyon o shishe ano kher. Sasavipeya, ano nesave paketya e lileske shay te pikuringyon thay qhingyona o sheya e kontroleskevash khelaripe sar ano dendo modeli. Palo lepatipe e shishyengo ano pako e paketesko, lelona o kolorya lila zhute thay oranj vash te kerel e yag koya lepatingyola ano kotor kola si o shishe harne. Qhavoro decisinla ano kher thay kerla sar startinla vash uqaripe.

Vazdeni e qhavore te mothavel so si ano qhon, sine mi lugo drom, So sine diklo vash lugipe e uqharipesko thy.