Zalivanje cveća

Materijal i sredstva: kanta za zalivanje cveća, cveće u saksiji, voda.

Aktivnost koju danas tražite od deteta da realizuje je veoma laka, zabavna i edukativna jer će dete naučiti kako da se brine o biljkama. S obzirom da je sada jesen i pretpostavlja se da treba da ima dovoljne kiše, vi nemate potrebe da tražite od deteta da zaliva cveće u bašti, ali ako nema kiše vi možete tražiti da dete zaliva cveće u bašti (oni koji imaju baštu) i zalivanje cveća u balkonu ili unutar kuće (oni koji nemaju baštu). Ako imate baštu, izađite zajedno sa detetom u bašti i naučite dete gde i koliko vode treba sipati biljkama. U slučaju kada nemate baštu nego cveće unutar kuće, odnesite cveće detetu na pogodno mesto gde ne predstavlja problem i ako dete prosipa malo vode prilikom zalivanja. Tokom zalivanja razgovarajte sa detetom o značaju vode za biljke i potrudite se da kod deteta usadite naviku da se brine o biljkama.