Vallzimi ynë

Zhvillimi i aktivitetit: Baballarë/kujdestarë, lëshoni muzikë në prapavijë sot dhe merreni në krahë fëmijën tuaj. Ndiqni ritmin dhe hapat e muzikës dhe vallëzoni së bashku nëpër shtëpi. Ndryshoni herë pas here ritmin e vallëzimit dhe prisni reagimin e fëmijës…të qeshurën, habinë e tij/saj, etj.

Bëjeni këtë aktivitet 2- 3 herë brenda ditës duke lëshuar muzikë apo këngë të ndryshme.