Tragač puta

Uz pomoć kreda, ili ako nemamo krede, dovoljno je da pronađemo beli kamen i on grebanjem zemlje ostavlja bele tragove. Što je krivi nacrtani put, to je bolja zabava, što će više krivina imati put koji je nacrtan od strane roditelja, to će više će privlačiti pažnju deteta da bi pratilo put.

Posle toga menjajte uloge, neka vaše dete nacrta put za vas a vi sledite taj put. Naučite dete da preuzme vodeću ulogu u igri i aktivnostima, da vas pokuša voditi kroz igru.