Očekivani rezultat: Dete pokazuje kako raste iz godine u godinu gledajući rođendanske slike.

Materijali i sredstva: Kartonski papir, lenjir ili metar, olovka, boje itd.

Razvoj aktivnosti: Pogledajte sa detetom koliko je poraslo pitajući ga kako si otvorio vrata kada si bio mlađi? (dete pokazuje da je moralo da stoji na prstima i da mu je bila veoma visoko iznad glave). Stoga mu je bilo teško otvoriti vrata?

Pogledajte zajedno slike sa rođendana i pitajte ga šta si mogao da uradiš na ovoj slici (npr. sa tri godine), šta nisi mogao da uradiš? A sada kada si porastao i možeš da izvodiš te radnje (npr. vezivanje cipela, itd.) kako se osećaš? itd.

Uzima se kartonski papir i roditelj ili staratelj crta žirafu crtajući dužinu (0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) na njenom telu. Bojenje žirafe radi dete, koja se zatim seče i postavlja na mesto (gde dete može da je vidi i izmeri). Nakon postavljanja rada na zid dete se meri i stavlja mu se oznaka na dužinu tela (roditelj ili staratelj napisuje datum merenja). Ova radnja se može uraditi svake nedelje ili meseca da bi se videlo koliko je porastao. Ova dužina se takođe može koristiti za igru merenja igračaka da se vidi koja je najduža, a koja se može rastegnuti, npr. zeko, medved itd.