Očekivani rezultat: Dete izaziva sebe crtajući istovremeno obema rukama.

Materijali i sredstva: Beli list formata A4, flomasteri itd.

Razvoj aktivnosti: Razgovarajte sa detetom o tome koja ruka je leva, a koja desna. Kojom rukom se dete hrani ili crta? Rukom koju dete koristi iscrtava se krug a zatim iscrtava istu figuru ali drugom rukom. Pitajte dete kojom rukom je bilo najlakše crtati? Objasnite detetu da neki ljudi koriste desnu ruku da jedu ili da obavljaju razne poslove, a neki koriste levu ruku.

Na listovima formata A4 crtaju se linije i tačke prema datom modelu, ali mogu se nacrtati i modeli po želji. Detetu se daju pojašnjenja odakle da počne, ili čak roditelj ili staratelj na početku olovkom sa svetlom linijom lako prolazi da bi mu pokazao kako treba da se nacrtaju, koje tačke ili linije se ukrštaju ili spajaju. Dete treba da počne sa obe ruke istovremeno.

Po završetku rada pitajte dete kako si se osećao dok si crtao, gde je bilo najteže? Da li si razmišljao da odustaneš od crtanja? itd.