Beklenen Sonuç: Çocuk aynı anda iki eliyle çizim yaparak kendine meydan okur.

Malzemeler ve araçlar: A4 beyaz sayfalar, keçeli kalemler vb.

Aktivitenin geliştirilmesi: Hangi elin sol ve hangi elin sağ olduğunu çocukla tartışın. Çocuk hangi eliyle besleniyor veya çiziyor? Çocuğun kullandığı el ile bir daire çizilir ve daha sonra diğer el ile aynı şekil çizilir. Çocuğa en kolay hangi eli çizdiğini sorun. Bazı insanların kendilerini beslemek veya farklı işler yapmak için sağ elini, bazılarının ise sol elini kullandığını açıklayın.

A4 sayfalarda verilen modele göre çizgiler ve noktalar çizilir ancak istediğiniz gibi model de çizebilirsiniz. Çocuğa nereden başlayacağına dair açıklamalar yapılır, hatta başlangıçta ebeveyn veya vasi hafif çizgili bir kurşun kalemle nasıl çizileceğini, hangi noktaların veya çizgilerin kesiştiği veya birleştirildiği konusunda açıklama yapar. Çocuk aynı anda iki eliyle başlamalıdır.

Çalışmayı bitirdikten sonra çocuğa çizerken nasıl hissettiğinizi sorun, en zoru neresiydi? Çizim yapmayı bırakmayı düşünüyor muydunuz? Vb.