Stvaraj svoju priču

Materijal i alat: knjige sa ilustracijama, igračke, olovka, A4 listovi, itd.

Razvoj aktivnosti: Razgovor sa decom o tome kako možemo stvoriti ličnu priču.

Pitajte dete da li želi da odabere igračke ili slike, dve-tri ili više igračke ili slike.

Na primer. ako su odabrane dve ili tri igračke, dete će napisati priču za te tri igračke (npr. ako odabere medveda, zeca i dete piše priču o dve životinje, dodajte još jednu igračku i pitajte šta će se dalje dogoditi ako deo priče postane i ova igračka? a dete nastavlja priču.

Podstaknite dete da piše priče i da ih priča članovima porodice.

Radni list preuzmite OVDE.