Kralj lav- maska

Materijal i alat: Jesenje lišće, beli papir i lepak

Danas ćemo napraviti masku sa licem lava. Za ovu aktivnost su nam potrebni sušenio lišće koje moramo sakupljati zajedno sa detetom u okolini kuće, dok u međuvremenu isečemo karton u okrugli oblik ili možemo koristiti papirni ili plastični tanjir. U međuvremenu dete crnim flomasterom crta ostale delove lica. Komad kartona koristimo za pravljenje lavljeg nosa i brkova.

Zatim pažljivo treba zalepiti suve listove oko kartona ili papirnog tanjira. Treba je ostaviti 30 minuta da se zalepi. Na masku takođe možemo da prikačimo štap da je držimo rukom ili možemo da prikačimo vezice ako je maska napravljena od papirnog ili plastičnog tanjira.