Potrebni materijali: Na kocki zalepite brojeve sa svih strana, nekoliko zrna pasulja i nekoliko makarona, dve korpe

Odvijanje aktivnosti: Igra čija je svrha da se razvija obračunavanje i koja donosi mnogo smeha deci. Napravite kockicu od kartona gde možete zalepiti brojeve kao na slici. Dovoljno je da imate pasulj i makarone ili bilo šta druga imate u kući što se može brojati. Igra počinje tako što roditelj objašnjava detetu šta je potrebno uraditi u ovoj igri, ovde imamo kockicu sa brojevima koju ćemo baciti svi po redu, broj koji se pojavljuje kada se kockica zaustavi znači da ćemo toliko zrna pasulja ili makarona ubaciti u korpi. Igraćemo se ovako u trajanju od 10 minuta, na kraju ćemo prebrojati koji od nas ima više predmeta ubačenih u korpi i taj će biti pobednik.