Strašilo i gavran

Materijal i alat: Ilustracija strašila i gavrana, stara odeća, konac.

Aktivnost:

Da biste detetu olakšali da razume značaj slame za njiva zasejana kukuruzom i gavrana, danas ćete pročitati dole navedenu kratku priču i pokazati mu ilustracije.

Strašilo koje je postavljeno na sredini njive sa kukuruzom osećalo se veoma usamljeno i tražilo je društvo. Tuda je prošao gavran i kada ga je strašilo videlo pozvalo ga je da priđe da razgovaraju, jer je već dugo bilo samo. Učtivo je pozdravila gavrana „Dobar dan crni gavrane!“, ali gavran nije uzvratio pozdrav jer nije tražio druženje već je želeo da pojede kukuruz. Kada je strašilo videlo da je gavran počeo da jede kukuruz, pomislilo je da ne može da se sprijatelji s njim, pa je reklo gavranu: „Odlazi odavde, crni gavrane, jer ja ovde imam kuću i štitim svoju kuću od tebe i drugih koji je napadaju “.

Dok čitate priču, postavljajte detetu pitanja poput: Šta je strašilo? Kako izgleda?; Zašto se postavlja na sredini njive? Ko se boji strašila?; Kako izgleda gavran?; Šta voli da jede? Ko vam se više sviđa, gavran ili strašilo? itd.

Po želji, dete se može maskirati starom odećom, kapom i nitima konca na glavi i igrati ulogu strašila ponavljanjem reči iz priče.