Potrebni materijali: Čaše za vodu i kašike za čaj

Odvijanje aktivnosti: Zajedno sa detetom uzimamo 6 čaša za vodu koje se razlikuju po veličini, nekoliko čaša za vodu, nekoliko čaša za čaj (što više vrsta imamo to bolje). Ove čaše uz pomoć deteta treba da napunimo i da ih sve stavimo bezbedno poređane na tacni, čaše sa vodom ćemo napuniti svaku na pola. Igra počinje tako što detetu pokazujemo razliku između veličina čaša, objašnjavamo da iako smo napunili svaku čašu na pola, kada udaramo kašikama za čaj svaka će imati drugačiji zvuk. Dozvolite detetu da istraži zvukove dajući mu mogućnost da isproba bilo koju muziku koja mu padne na pamet tako što će udarati čaše sa kašikama. Ova igra mnogo pomaže u logičnom povezivanju kod dece kroz analiziranje količine vode sa veličinom čaše i razlikom u zvuku.