Potrebni materijali: Listovi, olovke, makaze, boje

Odvijanje aktivnosti: Deca u ovom uzrastu počinju da postavljaju najrazličitija pitanja na koje kada dajemo samo usmene odgovore predstavljaju nepotpune informacije i ne uspevaju da razumeju kao ostale informacije. Poželjno je da deci uvek dajemo konkretne primere da bi što tačnije naučila nove informacije i da ih smeste u njihovo dugoročno pamćenje. Dva lista treba iseći u obliku kruga, kod jednog nacrtajte kao na slici sunce i mesec, a zatim preko kruga sa suncem i mesecom stavite jedan beli list koji je isečen polukružno a u sredini ekserom kao na slici spojite listove. Zatim okrenite beli polukružni list da biste objasnili da se sunce kreće noću da bi ostavio mesto mesecu da izlazi noću. Ova aktivnost je veoma dobra da bi deca shvatila sunce i mesec i njihovo kretanje tokom 24 sata.