Potrebni materijali: Listovi, olovke, makaze, boje

Odvijanje aktivnosti: Počnite razgovor sa vašim detetom o tome koje su razlike između devojčica i dečaka. Uče njihove zvukove, gde žive a takođe i šta jedu. Da bi deca bolje razumela ovu igru, počnite vašu aktivnost postavljajući zagonetna pitanja. Počnite sa postavljanjem zagonetnih pitanja: Kaži mi koja životinja jede šargarepe? Ako dete pogodi životinju, počnite da razgovarate o tome da li i on/ona voli šargarepu i tražite da imitira tu životinju kako jede šargarepu. U drugom pitanju treba da odgovori koja životinja voli da jede travu? Da li postoji nekoliko životinja koje vole travu? Dobro razmislite? Pokušajte da ne dajete spremne odgovore, već dajte mogućnost i vreme detetu da do kraja pronađe odgovor.