Kririn toro mothavipe

Matriali thay o sheya: Pustika ilustrime, khelipya, hrami,lila A4 thy.

Evolviripe e aktivitetesko: Yek berabervakeripe e qhavoreya sar shay te kera yek personaluno mothavipe

Puqeni e qhavore so sit e alosarel khelipya vay tasfiri, duy- trin vay may but khelipya vay tasfirya.

M.s . Te sine kay alosareya duy –trin khelipya, sit e kerel yek mothavipe vash odola trin khelipya( ms. Te sine kay alosareya yek marika, yek shosho thay o qhavoro kerla vakeripe vash o duy jivipya, thoveni pana dayek khelipe thay puqeni so si may pale te sine kay ovela o mothavipe ini akava khelipe? Thay o qhavoro startinla o mothavipe.

Vazdeni e qhavore vash te kerel vakeripe thay te mothavel odova vash familiyake reprezentya.

Fulaveni bukyako lil AKATE.