Ko je pronađe

Razvoj aktivnosti:  Igra „Ko je pronađe“ je zabavna igra za decu. Igra se sa 2 ili više osoba, gde jedna od njih treba da zatvori oči rukom naslonjenom na predmet koji simbolizuje kamen, odnosno centar. Dok što onaj ko zatvori oči počne da broji, ostali trče da nađu najpogodnija mesta za skrivanje. Na kraju brojanja, kameni igrač, odnosno onaj kome su oči bile zatvorene, mora da pronađe skloništa drugih, a kada pronađe nekoga, viče „Video sam te “ i žuri da stigne do kamena gde mora da ga dodirne i kaže „Pronašao sam te i izgovori ime osobe koju je pronašo“. Kameni igrač mora biti oprezan da niko ne napusti sklonište i otrči do centra govoreći „Pronašao sam te“. Ako igrač koji zatvori oči, odnosno kameni igrač, pronađe nekoga i uspe da brže dodirne kamen i na kamenu kaže: „Našao sam te“, onda je red na onoga kojeg je pronašao prvog da zatvori oči. Tokom igre stimulišemo ga, nudimo mu pomoć, nadgledamo ga i igramo se s njim i na kraju aktivnosti mu čestitamo na aktivnosti.