Kim bulur

Aktivite geliştirme:  “Kim bulur” oyunu çocuklar için eğlenceli bir oyundur. Oyun 2 veya daha fazla kişiyle oynanır ve eliyle taşı sembolize eden bir nesnenin üzerinde gözlerini kapatması gerekir, yani merkez. Gözlerini kapatan saymaya başladığında, diğerleri saklanmak için en uygun yerlere koşar. Sayımın sonunda, taş oyuncusu, yani gözleri kapalı olan, diğerlerinin sığınaklarını bulmak zorundadır ve birini bulduktan sonra, “Seni gördüm ” diye bağırır ve taşa gitmek ve ona dokunmak için acele eder ve taşta ‘seni buldum’ demesi ve bulduğu kişinin isminin demesi gerekir. Taş oyuncusu, herhangi birinin sığınaktan çıkmamasına ve “seni buldum” diyerek merkeze koşmamasına dikkat etmelidir. Gözlerini kapatan oyuncu, yani taş oyuncusu, birini bulur ve taşa daha hızlı dokunmayı başarırsa ve taşın üzerinde “seni buldum” derse, o zaman gözlerini kapatma sırası birincisiyi bulan kişide olmaktadır. Oyun sırasında onu teşvik ediyor, yardım teklif ediyor, izliyor ve onunla oynuyoruz ve etkinlik sonunda onu etkinlikten dolayı tebrik ediyoruz.